Ładuję ... ...
WAŻNY KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością posiadania negatywnego wyniku testu PCR podczas podróży do Egiptu, informujemy że, istnieje możliwość wykonania takiego testu PCR po przylocie na lotnisku w Hurghadzie.
Osobom, które zdecydują się wykonać test PCR przed przylotem do Egiptu przypominamy, że test musi być wykonany nie później niż 72h przed przylotem do Egiptu.

Więcej informacji

Warunki transferu oraz zakwaterowania w hotelu nie ulegają zmianie, poza wprowadzonymi już wcześniej zasadami zachowania higieny i dystansu społecznego, o których będą przypominać nasi przedstawiciele na lotnisku.
W przypadku konieczności odbycia kwarantanny, dodatkowe koszty związane z pobytem w hotelu i ewentualną zmianą biletu powrotnego pokryje organizator.

W przypadku dokonania testu PCR po przylocie do Egiptu:

- klienci transferowani są bezpośrednio do hotelu, a tam meldowani bez oczekiwania na wyniki testu
- czas oczekiwania na wyniki testu to 24-48 h
- w przypadku pozytywnego wyniku testu, klienci poddani zostaną kwarantannie (bez ponoszenia jej kosztów)
- każdy klient po wykryciu u niego podwyższonej temperatury może być proszony o wykonanie testu na lotnisku (również ci z negatywnym wynikiem testu z Polski)

W przypadku kwarantanny nasi klienci:

- są objęci wykupionym ubezpieczeniem HanseMerkur przez cały okres przedłużonego pobytu ( w przypadku potrzeby hospitalizacji lub opieki medycznej). Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
- koszty związane z przedłużonym pobytem w hotelu oraz zmianą rezerwacji powrotnej są opłacane przez ETI (klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu)
- w trakcie kwarantanny klienci przebywają w wyznaczonych w tym celu strefach hotelowych w hotelu, w którym wykupili pobyty w ramach wycieczki lub w hotelu do tego celu wyznaczonym ( decyduje dostępność wyznaczonych pokoi i bezpośrednie decyzje w tym zakresie władz egipskich).
- po kwarantannie, przed lotem powrotnym, klient również będzie poddany testom

TEST PCR w certyfikowanym laboratorium w Hurghadzie:

ETI umożliwia wykonanie testu PCR w cenie ok 30 USD w certyfikowanym laboratorium w Hurghadzie, Al-taelim Street - Dahar.
Wykonanie takiego testu nie wcześniej niż 48h przed powrotem do Polski zwalnia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22.01.2021 z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski.
(Liczy się data otrzymania testu czyli data widoczna na potwierdzeniu wykonania testu oraz oczywiście wynik negatywny).
W celu dokonania testu należy potwierdzić chęci jego wykonania w trakcie spotkania informacyjnego z rezydentem oraz przygotowanie paszportu z wizą, kopi Umowy & Zgłoszenia z widoczną informacją o  locie powrotnym (w razie jego braku hotel przygotuje takie potwierdzanie).   
Wszelkich dodatkowych informacji, w tym dotyczących opłaty za testy udzieli rezydent.

 

Z Pozdrowieniami

Zespół ETI