Ładuję ... ...
ETI polityka prywatności

ETI szanując prywatność swoich klientów przekazuje informacje o danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej.

 

1.    Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz osób towarzyszących (dalej łącznie jako Klienci) jest ETI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, KRS nr 0000666449, NIP 5252702313 (dalej jako Biuro).
2.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Biurem a Klientem umowy o udział w imprezie turystycznej. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług w ramach imprezy turystycznej lub innych podobnych, które na życzenie Klienta mogą być świadczone przez Biuro.
3.    W przypadku podania przez Klienta danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie imprezy turystycznej lub realizowanych świadczeń, Biuro może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Biuro usług. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Biura (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Biuro dokonało oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Klienta. Ocena ta doprowadziła Biuro do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Klienta, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Klienta ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Biuro usług, co ma przynieść Klientowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia jego potrzeb. Dlatego też interesy i prywatność Klienta nie zostaną naruszone.
4.    Biuro informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Klienta jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Biurem, a w konsekwencji uniemożliwi zrealizowanie imprezy turystycznej, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
5.    W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na komunikację marketingową dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu prowadzenia tej komunikacji. Biuro informuje, że zgoda na komunikację marketingową może zostać w każdej chwili wycofana.
6.    Biuro informuje, że każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Klient ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
7.    Biuro informuje, że dane osobowe Klienta będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy na rzecz Klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
8.    Biuro informuje, że dane osobowe Klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a.    Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Biurem,
b.    Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Biura,
c.    Firmom kurierskim i pocztowym,
d.    Biurom podróży,
e.    Hotelom i liniom lotniczym oraz firmom przewozowym realizującym usługi na rzecz Biura.
9.    Biuro informuje, że dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane do tzw. Państw Trzecich czyli poza obszar EOG. W szczególności dotyczy to przekazania danych osobowych Klienta do Egiptu. Przekazanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zrealizowania umowy o imprezę turystyczną i znajduje podstawę w art. 49 ust. 1 lit. B RODO. Biuro informuje, że Klient ma możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do Państwa Trzeciego.
10.    Biuro informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

1. Zasady ochrony danych osobowych, przekazywanych poprzez stronę www.eti-podroze.pl.

ETI przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. ETI z należytą starannością wybiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności, ETI zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ETI sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej .
Wszystkie podane informacje poprzez email lub formularz kontaktowy są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zapytania. Inne informacje, generowane podczas wejścia na stronę internetową typu: data, godzina, przeglądana strona, numery IP, systemy operacyjne urządzenia, z jakiego korzystają Użytkownicy są przechowywane na naszym serwerze wyłącznie do celów statystycznych. Nie wykorzystujemy apletów Javy i ActiveX.  Na powyższej stronie mogą znajdować się linki do stron zewnętrznych, do których przedstawiona polityka prywatności nie ma zastosowania. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy tych stron działają zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dlatego ETI Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności, stosowaną na tych zewnętrznych stronach internetowych.

2. Jakie informacje i w jakim celu są przez nas wykorzystywane?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne dla prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zarezerwowanych usług przez ETI Sp z o.o.. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr. Telefonu, data urodzenia, w przypadku płatności kartą kredytową (online) typ karty kredytowej,

Cookies

Cookies to pliki tekstowe, generowane automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania stron internetowych i zapisywane na dysku urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (komputer, laptop, smartphone). W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe a jedynie historia przeglądanych stron internetowych. Dlatego są one wykorzystywane do dopasowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę najbardziej dopasowaną do jego potrzeb. Służą również do celów statystycznych i pomagają zrozumieć zachowania Użytkownika w sieci, dzięki czemu można dopasować strukturę serwisu do  jego potrzeb. Pliki coocies zapisywane są automatycznie w folderze „ Temporary Internet Files” na dysku twardym i jest możliwość samodzielnego ich usunięcia, stosując się do instrukcji, stosowanej przeglądarki internetowej.   
W ramach strony www.eti-podroze.pl wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, prosimy o kontakt mailowy na adres info@eti-podroze.pl 


Polityka prywatności dla usługi śledzenia Hotjar W ETI Podroze cenimy prywatność i bezpieczeństwo danych naszych użytkowników. Niniejsza Polityka danych określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane zebrane za pośrednictwem usługi śledzenia Hotjar na naszej stronie internetowej. 1. Gromadzenie danych: Korzystamy z usługi Hotjar, aby lepiej zrozumieć zachowanie i preferencje osób odwiedzających naszą witrynę. Hotjar gromadzi różne rodzaje informacji, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, w tym m.in: Informacje o urządzeniu i przeglądarce Adres IP (zanonimizowany) Kliknięcia, ruchy myszą i przewijanie Interakcje z formularzami i elementami witryny Odsyłający adres URL i strony odwiedzane w naszej witrynie Treści generowane przez użytkowników 2. Wykorzystanie danych: Dane gromadzone za pośrednictwem Hotjar są wykorzystywane do analizy i optymalizacji doświadczeń użytkowników na naszej stronie internetowej. Możemy wykorzystywać te informacje do: poprawy funkcjonalności i wydajności witryny Ulepszenia interfejsu użytkownika i nawigacji Personalizacji treści i rekomendacji Zrozumienia preferencji i wzorców zachowań użytkowników Rozwiązywania problemów technicznych 3. Bezpieczeństwo danych: Poważnie traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych. Wszystkie dane gromadzone za pośrednictwem Hotjar są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania. Dostęp do tych danych jest ograniczony wyłącznie do upoważnionego personelu i jest wykorzystywany wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce. 4. Przechowywanie danych: Przechowujemy dane Hotjar tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce lub zgodnie z wymogami prawa. Po upływie okresu przechowywania bezpiecznie usuwamy lub anonimizujemy dane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub niewłaściwemu użyciu. 5. Ujawnianie danych stronom trzecim: Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy danych zebranych za pośrednictwem Hotjar stronom trzecim w celach marketingowych lub reklamowych. Możemy jednak udostępniać zagregowane i zanonimizowane informacje zaufanym partnerom i usługodawcom do celów analizy biznesowej i badań. 6. Kontrola użytkownika: Użytkownik ma możliwość rezygnacji ze śledzenia przez Hotjar poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki lub skorzystanie z mechanizmu rezygnacji Hotjar dostępnego pod adresem https://www.hotjar.com/opt-out. Należy pamiętać, że rezygnacja może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny. 7. Zmiany w niniejszej Polityce: Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszych Zasad dotyczących danych w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną odzwierciedlone na tej stronie i zachęcamy do okresowego przeglądania tej polityki w celu uzyskania aktualizacji. 8. Kontakt z nami: W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki dotyczącej danych lub korzystania przez nas z Hotjar, prosimy o kontakt pod adresem info@eti-podroze.pl.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych