Ładuję ... ...
ETI polityka prywatności

ETI szanując prywatność swoich klientów przekazuje informacje o danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej.

 

1.    Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz osób towarzyszących (dalej łącznie jako Klienci) jest ETI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, KRS nr 0000666449, NIP 5252702313 (dalej jako Biuro).
2.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Biurem a Klientem umowy o udział w imprezie turystycznej. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług w ramach imprezy turystycznej lub innych podobnych, które na życzenie Klienta mogą być świadczone przez Biuro.
3.    W przypadku podania przez Klienta danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie imprezy turystycznej lub realizowanych świadczeń, Biuro może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Biuro usług. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Biura (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Biuro dokonało oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Klienta. Ocena ta doprowadziła Biuro do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Klienta, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Klienta ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Biuro usług, co ma przynieść Klientowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia jego potrzeb. Dlatego też interesy i prywatność Klienta nie zostaną naruszone.
4.    Biuro informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Klienta jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Biurem, a w konsekwencji uniemożliwi zrealizowanie imprezy turystycznej, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
5.    W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na komunikację marketingową dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu prowadzenia tej komunikacji. Biuro informuje, że zgoda na komunikację marketingową może zostać w każdej chwili wycofana.
6.    Biuro informuje, że każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Klient ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
7.    Biuro informuje, że dane osobowe Klienta będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy na rzecz Klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
8.    Biuro informuje, że dane osobowe Klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a.    Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Biurem,
b.    Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Biura,
c.    Firmom kurierskim i pocztowym,
d.    Biurom podróży,
e.    Hotelom i liniom lotniczym oraz firmom przewozowym realizującym usługi na rzecz Biura.
9.    Biuro informuje, że dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane do tzw. Państw Trzecich czyli poza obszar EOG. W szczególności dotyczy to przekazania danych osobowych Klienta do Egiptu. Przekazanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zrealizowania umowy o imprezę turystyczną i znajduje podstawę w art. 49 ust. 1 lit. B RODO. Biuro informuje, że Klient ma możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do Państwa Trzeciego.
10.    Biuro informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

1. Zasady ochrony danych osobowych, przekazywanych poprzez stronę www.eti-podroze.pl.

ETI przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. ETI z należytą starannością wybiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności, ETI zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ETI sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej .
Wszystkie podane informacje poprzez email lub formularz kontaktowy są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zapytania. Inne informacje, generowane podczas wejścia na stronę internetową typu: data, godzina, przeglądana strona, numery IP, systemy operacyjne urządzenia, z jakiego korzystają Użytkownicy są przechowywane na naszym serwerze wyłącznie do celów statystycznych. Nie wykorzystujemy apletów Javy i ActiveX.  Na powyższej stronie mogą znajdować się linki do stron zewnętrznych, do których przedstawiona polityka prywatności nie ma zastosowania. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy tych stron działają zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dlatego ETI Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności, stosowaną na tych zewnętrznych stronach internetowych.

2. Jakie informacje i w jakim celu są przez nas wykorzystywane?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne dla prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zarezerwowanych usług przez ETI Sp z o.o.. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr. Telefonu, data urodzenia, w przypadku płatności kartą kredytową (online) typ karty kredytowej,

Cookies

Cookies to pliki tekstowe, generowane automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania stron internetowych i zapisywane na dysku urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (komputer, laptop, smartphone). W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe a jedynie historia przeglądanych stron internetowych. Dlatego są one wykorzystywane do dopasowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę najbardziej dopasowaną do jego potrzeb. Służą również do celów statystycznych i pomagają zrozumieć zachowania Użytkownika w sieci, dzięki czemu można dopasować strukturę serwisu do  jego potrzeb. Pliki coocies zapisywane są automatycznie w folderze „ Temporary Internet Files” na dysku twardym i jest możliwość samodzielnego ich usunięcia, stosując się do instrukcji, stosowanej przeglądarki internetowej.   
W ramach strony www.eti-podroze.pl wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, prosimy o kontakt mailowy na adres info@eti-podroze.pl