Ładuję ... ...
Zalecenia i wytyczne podczas podróży do Egiptu

Zachowanie ostrożności, zalecenia dotyczące higieny w trakcie podróży oraz pobytu w hotelu w Egipcie.

W związku z ogólnoświatową pandemią koronawirusa podczas urlopu należy liczyć się z koniecznością przestrzegania specjalnych zaleceń oraz wymogów dotyczących higieny, mających poprawić bezpieczeństwo podróżujących oraz gości hotelowych, wprowadzanych na podstawie wytycznych Ministerstwa Turystyki Arabskiej Republiki Egiptu.

Władze Egiptu wprowadziły obowiązek posiadania zaświadczenia wykonania testów antygenowych lub testów PCR dla wszystkich podróżujących do Egiptu. Z obowiązku okazania negatywnego testu zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz dzieci do 12 roku życia.

Osoby przylatujące do Egiptu powinny okazać potwierdzenie, że przeszły test PCR z wynikiem negatywnym (wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem) lub wykonały test antygenowy (nie wcześniej niż 24 godziny przed przylotem). 
W przypadku osób przylatujących do kurortów nad Morzem Czerwonym wprowadzono możliwość wykonania takiego testu na lotnisku zaraz po przylocie do Egiptu.
Koszt testu to 30 USD.
Według zapewnień strony egipskiej testy są rutynowe i nie stanowią większej komplikacji dla podróżnych. Testy nie są wymagane dla dzieci do 6 roku życia. 

Zaświadczenie wykonania testu antygenowego lub PCR musi zawierać:

- Czas i datę wykonania testu (nie wcześniej niż 24h w przypadku testu antygenowego lub 72h w przypadku testu PCR przed wylotem)
- Zaświadczenie musi być oficjalne, z pieczątką punktu medycznego, niezniszczone i bez dopisków długopisem
- musi zwierać opis rodzaju pobranej próbki oraz rodzaj testu
- Zaświadczenie musi być w języku angielskim (lub arabskim)

W przypadku dokonania testu PCR po przylocie do Egiptu:

- klienci są transferowani bezpośrednio do hotelu, a tam meldowani bez oczekiwania na wyniki testu,
- czas oczekiwania na wyniki testu to 24 h,
- w przypadku pozytywnego wyniku testu, klienci poddani zostaną kwarantannie (bez ponoszenia jej kosztów)
- kwarantanna odbywać się będzie w hotelu, w którym są zameldowani lub w hotelu wyznaczonym na podstawie uzgodnień między hotelem i Ministerstwem ( zdrowia i turystki)  
- po kwarantannie, przed lotem powrotnym, klient również będzie poddany testom
- każdy klient po wykryciu u niego podwyższonej temperatury może być proszony o wykonanie testu na lotnisku (również ci z potwierdzeniem z Polski)

TEST PCR w certyfikowanym laboratorium:

ETI umożliwia wykonanie testu PCR w cenie ok 30 USD w certyfikowanym laboratorium.

Warunki transferu oraz zakwaterowania w hotelu nie ulegają zmianie, poza wprowadzonymi już wcześniej zasadami zachowania higieny i dystansu społecznego, o których będą przypominać nasi przedstawiciele na lotnisku.
W przypadku konieczności odbycia kwarantanny, dodatkowe koszty związane z pobytem w hotelu i ewentualną zmianą biletu powrotnego pokryje organizator.

W przypadku kwarantanny nasi klienci:

- są objęci wykupionym ubezpieczeniem HanseMerkur przez cały okres przedłużonego pobytu ( w przypadku potrzeby hospitalizacji lub opieki medycznej). Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
- koszty związane z przedłużonym pobytem w hotelu oraz zmianą rezerwacji powrotnej są opłacane przez ETI (klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu)
- w trakcie kwarantanny klienci przebywają w wyznaczonych w tym celu strefach hotelowych w hotelu, w którym wykupili pobyty w ramach wycieczki lub w hotelu do tego celu wyznaczonym ( decyduje dostępność wyznaczonych pokoi i bezpośrednie decyzje w tym zakresie władz egipskich).
- po kwarantannie, przed lotem powrotnym, klient również będzie poddany testom

Wytyczne i zalecenia podczas podróży i pobytu w Egipcie:

LOTNISKO

- na lotnisku znajdują się ogólnodostępne środki dezynfekcyjne dla wszystkich podróżnych
- personel lotniska, mający bezpośredni kontakt z pasażerami obowiązkowo nosi maseczki antybakteryjne, zasłaniające usta i nos.
- w razie konieczności prowadzone są pomiary temperatury ciała,
- na pokładzie samolotu wymagane jest noszenie maseczek ochronnych zarówno przez pasażerów jak i personel pokładowy,
- podczas odprawy oraz wchodzenia/wychodzenia do/z samolotu należy zachować odpowiedni dystans społeczny
- należy unikać zbędnego stawania i wyczekiwania w przejściu samolotu,
-opuszczenie samolotu tylko po wcześniejszym wezwaniu personelu pokładowego, zgodnie z kolejnością rzędów siedzeń.

TRANSFER Z/DO HOTELU

- przestrzeganie zasad dotyczących odległości i higieny w miejscu spotkania po przylocie do Egiptu jak również w autobusach transferowych
- obowiązkowe stosowanie masek ochronnych przez rezydentów i przewodników turystycznych
- regularne czyszczenie i dezynfekcja autokarów oraz powierzchni użytkowych i kontaktowych w  wewnątrz autokarów

HOTELE

- z wind hotelowych korzystać może tylko połowa z osób przewidzianych jako maksymalny udźwig
- pomieszczenia ogólnodostępne oraz pokoje hotelowe powinny być regularnie wietrzone
- check-in  w hotelu dokonywany jest drogą elektroniczną, lub wypełniając formularz na miejscu należy posługiwać się własnym długopisem.
- wszystkim osobom wchodzącym do hotelu badana jest temperatura
- zalecamy regularnie korzystać z dostępnych w hotelu dozowników ze środkiem dezynfekującym

RESTAURACJE I BARY HOTELOWE:
- ze względu na przepisy sanitarne ilość gości przebywających równicześnie w restauracji może być ograniczona
- kelnerzy i cały personel hotelowy jest zobowiązany do noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni zamkniętej

- rozmieszczenie stolików w restauracji, zachowanie odległości między nimi oraz sposób serwowania posiłków są zgodne z lokalnymi przepisami oraz zaleceniami wyznaczonych służb medycznych i sanitarnych
 

Formuła all inclusive w hotelach Red Sea, w związku z regulacjami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia Egiptu oraz wymogami wynikającymi z certyfikacji hotelu, może być czasowo zmieniona. Dotyczy to dostępności niektórych barów, restauracji, w tym restauracji a la carte, ograniczeń w zakresie animacji hotelowych, dyskotek oraz palarni shisha.

SPA I WELLNESS, CENTRA FITNESS, KLUBY SPORTOWE

-reguralna dezynfekcja przestrzeni wokół basenów i plaży, min. stołów, krzeseł, leżaków, materacy plażowych
-odległość między leżakami powinna wynosić minimum 2 m
- ograniczenie grupowych aktywności i animacji sportowych na plaży i przy basenie
- prysznice, jacuzzi, sauny, łaźnie parowe są zamknięte
-goście spoza hotelu nie mogą przebywać na terenie hotelu

MINI KLUBY DLA DZIECI:

- kluby i mini kluby dla dzieci są zamknięte

Powyższe środki podjęte zostały ze względów bezpieczeństwa i na zalecenie władz Egiptu. Nie są więc podstawą do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów anulacji, jak też do żądania obniżenia ceny imprezy.  W 2019 roku hotele sieci RED SEA HOTELS uzyskały certyfikat „wolny od plastiku” włączając się w ten sposób w program ochrony środowiska Morza Czerwonego. W obecnej sytuacji program ten został zawieszony do odwołania, co skutkuje ponownym wprowadzeniem plastowych sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku w hotelach.