Ładuję ... ...
Polska ekipa odkrywa Egipt

Polska grupa badawcza znów świętuje sukcesy! Za każdym razem rozpiera nas duma, kiedy dowiadujemy się o rezultatach badań rodzimych naukowców. I oczywiście chcemy się z wami podzielić dobrymi wiadomościami. No to do dzieła!

Polska ekipa w natarciu

Polscy archeolodzy są niezwykle zasłużeni w kwestii wykopalisk i odkryć w Egipcie. I tym razem nie jest inaczej. Odkrycie, o którym mowa, było zlokalizowane w Marei. Same badania były prowadzone od kilkunastu lat w okolicy Aleksandrii. Warto wspomnieć, że odkrycie, o którym mowa, jest przełomowe. Członkowie zespołu zgodnie twierdzą, że odkryty kościół jest jedną z najstarszych znanych nam świątyń chrześcijańskich zlokalizowanych właśnie w Egipcie. Badaniami pod patronatem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Marei kieruje prof. Tomasz Derda z Uniwersytetu Warszawskiego.

ruiny w Egipcie

Polska grupa odkryła starożytny kościół

Polscy archeolodzy odkryli trójnawowy kościół, który prawdopodobnie pochodzi aż z IV wieku! Co więcej badacze podają, iż był on bardzo bogato zdobiony. Główną techniką malarską były kolorowe polichromie.

Budowla, w kontekście historycznym, znajdowała się na terenie miasta antycznego. Powstało ono prawdopodobnie ponad 2 tysiące lat temu! Do ciekawszych znalezisk na tym terenie zalicza się także pokaźnych rozmiarów bazylikę.

świątynia w Egipcie

Archeolodzy chwalą się sukcesami

Okazuje się, że odkryty niedawno kościół znajdował się pod posadzką bazyliki. Odkryte mury to właśnie zewnętrzne ściany kościelne. Wewnątrz budowli znaleziono liczne naczynia z ceramiki i szkła, które w  wyniku trzęsień ziemi uległy częściowemu zniszczeniu.

A wy wspieracie polskie ekipy badawcze?

źródło: https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=cb0de371-e0a0-4d0f-81cd-3d01d6e0f62e&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2