Ładuję ... ...
ETI & zrównoważony rozwój


Co się dzieje na świecie?

Zrównoważony rozwój obejmuje wiele kwestii, które bezpośrednio wpływają na społeczeństwo. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego staje się coraz bardziej powszechne. Każdego roku około 9 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych trafia do oceanów. Z tego 20% odpadów z tworzyw sztucznych pochodzi ze statków, reszta przechodzi przez ląd za pośrednictwem kanałów, plaży lub innych prosto do morza. Powoli, firmy i osoby prywatne, zdają sobie sprawę z konieczności zmiany podejścia do środowiska i jego zasobów. Jest to jedyna droga, by poprzez ochronę środowiska, zachować świat dla przyszłych pokoleń. Poprzez zrównoważony rozwój, także ETI, jako firma turystyczna, wywodząca się z rejonu Morza Czerwonego, bierze aktywny udział w procesach wpływających na poprawę środowiska naturalnego.
 

Czym jest zrównoważony rozwój?

Termin ten powstał w 1983 roku w ramach Komisji Brundtland, Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i Rozwoju. Komisja, której przewodniczył premier Norwegii Gro Harlem Brundtland, miała na celu określenie długoterminowych perspektyw polityki rozwoju, które powinny chronić środowisko. Zrównoważony rozwój oznacza zatem, pogodzenie społecznej kompatybilności z ostrożnym wykorzystaniem naszych zasobów naturalnych, a tym samym przyjęcie odpowiedzialności za naszą przyszłość.
W ETI kojarzymy zrównoważony rozwój z ochroną natury oraz z zachowaniem zasobów przyrody i naszej ziemi w jak największym stopniu dla dalszych pokoleń.
Z tego powodu unikanie plastiku w naszych hotelach, współpraca z HEPCA i podpisywanie deklaracji "Code Red" są niezwykle ważne!

ETI i ochrona środowiska w rejonie Morza Czerwonego

ETI pochodzi z Egiptu, więc oczywiste jest, że zaczynamy tutaj naszą pracę. Zwłaszcza w regionach turystycznych trudno jest egzekwować ochronę środowiska. Dlatego zaczynamy od siebie ... ponieważ jesteśmy przekonani, że połączenie ochrony środowiska z turystyką jest możliwe!

Istnieje wiele koncepcji oraz informacji o tym, jak ustanowić zrównoważony rozwój w firmach. W turystyce wydaje się to trudne! Jednakże, współpraca między hotelami RED SEA HOTELS i HEPCA w zakresie usuwania i segregacji odpadów, rozpoczęta wiele lat temu, była pierwszym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Podstawową ideą było to, że odpady nie powinny trafiać na pustynie lub do Morza Czerwonego ale powinny być właściwe usuwane poprzez procesy recyklingu.
Ideą RED SEA HOTELS była redukcja produktów z tworzyw sztucznych, od samego początku, lub integracja tych produktów z codziennym życiem hotelowym. Z tego powodu od lata 2018 r. używano alternatywnych produktów wielokrotnego użytku, dzięki czemu jednorazowe plastikowe produkty RED SEA HOTELS są bezpłatne.
Rozwój ten stał się rzeczywistością i od października 2018 roku nie ma żadnych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych w hotelach RED SEA HOTELS w Port Ghalib, 4,5 * Siva Grand Beach i 4 * The Grand Hotel Hurghada. W ramach tego programu, produkty wykonane z jednorazowego plastiku, takie jak sztućce, kubki itp. zostały zastąpione stalą nierdzewną lub porcelaną. Do tego zostały zakupione w dużej ilości zmywarki kuchenne! W pokojach plastikowe torby na pranie zastąpiono workami z tkaniny, kosze na śmieci, w tym plastikowe torby, zastąpiono pojemnikami ze stali nierdzewnej, a w łazienkach zainstalowano wymienne dozowniki mydła.

W efekcie unikania odpadów z tworzyw sztucznych nasz hotel RED SEA, Siva Grand Beach w Hurghadzie, uzyskał certyfikat hotelu flagowego. W Siva Grand Beach, jednorazowe tworzywa sztuczne, które są w wielu hotelach, nie tylko w rejonie Morza Czerwonego powszechnie używane, są zakazane w codziennym życiu naszego hotelu.
W związku z tym HEPCA uhonorowało nas za aktywne podejście do ochrony środowiska poprzez zrównoważony rozwój. Jesteśmy z tego bardzo dumni!
Idea ta zostanie wdrożona we wszystkich naszych hotelach RED SEA - do końca 2019 r. Jesteśmy przekonani, że jako prekursorzy takiego podejścia w biznesie, przekonamy inne hotele, sieci hotelowe i ośrodki wypoczynkowe do podobnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności turystycznej. Certyfikat ten jest dowodem na to, że wdrożenie działań w biznesie na rzecz zrównoważonego rozwoju przynosi korzyści nie tylko firmie ale również przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego!