Ładuję ... ...
Informacje o podróży

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej muszą posiadać paszport ważny 6 miesięcy od daty powrotu. Paszport z aktualnym zdjęciem wymagany jest również od dzieci. Osoby podróżujące do Egiptu objęte są obowiązkiem wizowym. Obywatele RP, podróżujący w celach turystycznych i planujący pobyt w Egipcie nie dłuższy niż 30 dni, po wypełnieniu aplikacji i uiszczeniu opłaty wizowej otrzymują wizę na lotnisku (on arrival). Opłata za wizę na dzień 23.02.2022 wynosi 25 USD lub 29 USD z opłatą serwisową, jeżeli korzystamy z pośrednictwa lokalnego agenta, unikając w ten sposób oczekiwania w kolejce (fast track service). Turyści przylatujący do Sharm El Sheikh otrzymują na lotnisku bezpłatną wizę z adnotacją „Sinai Only”, która upoważnia do przebywania w strefie turystycznej na półwyspie Synaj przez okres do 14 dni. W przypadku korzystania z wycieczek fakultatywnych do miejsc położonych poza obszarem półwyspu Synaj (np. do Kairu, Luksoru ) należy wykupić wizę turystyczną.
Osoby planujące pobyt w Egipcie dłuższy niż 30 dni muszą wystąpić o wizę do służb konsularnych Arabskiej Republiki Egiptu przed wylotem.
Obywatele innych krajów niż Rzeczpospolita Polska powinni w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem podroży sprawdzić obowiązujące ich warunki wjazdowe do Egiptu. W tym celu zalecamy kontakt we własnym zakresie z właściwymi służbami dyplomatycznymi, konsulatem lub ambasadą Egiptu. ETI nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbań ze strony podróżującego w zakresie obowiązków wizowych i paszportowych.

PODRÓŻE Z DZIEĆMI
Rodzic, którego dziecko podróżuje bez niego, może być zobowiązany do napisania oświadczenia, potwierdzonego przez notariusza – najlepiej w języku kraju, do którego dziecko się wybiera. W niektórych państwach jest to uważane za dobrą praktykę, w niektórych to wymóg. Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do wymogów związanych z podróżowaniem dzieci do Egiptu bez opieki jednego lub obojga rodziców. Te zasady dotyczą też opiekunów prawnych.
Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu, ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
Ambasada RP w Kairze, Egipt, Kair, 5 Aziz Osman, Zamalek, tel. +202 27367456, 27359583, 27355416

WIZA ELEKTRONICZNA
Istnieje możliwość uzyskania wizy drogą elektroniczną. Wizę turystyczną można uzyskać po adresem: https://visa2egypt.gov.eg/eVisa. Ze względu na długość procesu oraz związane z nim formalności, zalecamy, by wniosek wysłać nie później niż tydzień przed wylotem. Po sprawdzeniu wszystkich danych osobowych i zaksięgowaniu opłaty za wizę wysyłany jest link z udzieloną wizą, którą należy wydrukować i zachować do kontroli celnej i paszportowej na lotnisku oraz podczas całego pobytu w Egipcie.

PRZEPISY CELNE
Istnieje obowiązek wypełnienia deklaracji celnej, która powinna być podstemplowana przez celnika. Brak pieczątki na deklaracji celnej może spowodować problemy przy wyjeździe z Egiptu. Warunki przewozu nie odbiegają znacząco od ogólnie przyjętych standardów europejskich.

STREFA CZASOWA
W sezonie zimowym i letnim + 1 godzina w stosunku do czasu polskiego.

WALUTA
1 funt egipski (EGP) = 100 piastrów. Istnieje możliwość wymiany waluty w większych bankach oraz w hotelach. Płatność kartami kredytowymi jest akceptowana zarówno w hotelach, jak i w większych restauracjach. W strefach turystycznych oraz w większych miejscowościach dostępne są bankomaty. Należy mieć na uwadze fakt, że podczas wypłaty z bankomatów lub wymiany walut mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

OPIEKA REZYDENTA ETI
Naszym gościom zapewniamy opiekę polskojęzycznego rezydenta. Istnieje też możliwość komunikowania się z naszymi przedstawicielami w języku angielskim i niemieckim. Nasz rezydent oczekuje już na lotnisku, kierując podróżnych do autobusu na transfer do zarezerwowanego hotelu. Na spotkaniu w hotelu, najpóźniej następnego dnia po przylocie, rezydent przekazuje wszelkie istotne informacje oraz prezentuje ofertę wycieczek fakultatywnych. W przypadku wylotów z lotnisk niemieckich gwarantujemy wyłącznie opiekę rezydentów niemiecko- i anglojęzycznych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Informacji dotyczących wycieczek fakultatywnych udziela nasz rezydent lub wyznaczony przedstawiciel ETI, który także dokonuje ich rezerwacji. Zgodnie z obowiązującymi w Egipcie regulacjami prawnymi wycieczki oraz rejsy po Nilu mogą być organizowane wyłącznie przez uprawnione do tego agencje turystyczne, posiadające certyfikaty i licencje organizatora turystyki. Korzystanie z ofert nielicencjonowanych firm turystycznych naraża podróżnego na związane z tym ryzyko, wyłącza też odpowiedzialność organizatora w efekcie korzystania z usług osób trzecich niezwiązanych z realizacją imprezy turystycznej. Jedyną agencją turystyczną w Egipcie autoryzowaną przez ETI jest Cairo Express Travel (CET).

FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE
W Egipcie obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania obiektów militarnych, mostów, portów lotniczych oraz niektórych muzeów. W przypadku chęci sfotografowania lokalnych mieszkańców należy najpierw zapytać,90 czy nie mają nic przeciwko temu. Fotografowanie i filmowanie niektórych zabytków jest całkowicie zabronione. Może się to wiązać z koniecznością pozostawienia tymczasowo aparatów i kamer przed wejściem do obiektu. Zakazem objęte jest fotografowania i filmowanie z użyciem dronów, których wwożenie na terytoriom Egiptu bez stosownego pozwolenia jest zabronione.

OWADY I DEZYNSEKCJA
Powszechne jest występowanie komarów i muszek, których ugryzienia powodują reakcje alergiczne, swędzenie i zaczerwienienia. Ich obecność nasila się w godzinach wieczornych. W celu wyeliminowania tych uciążliwości hotele przeprowadzają okresowe dezynsekcje, stosowane są wówczas środki chemiczne, których zapach może być drażniący.

ZWYCZAJE
Egipt jest krajem muzułmańskim, w którym przywiązuje się dużą wagę do tradycji i zasad religijnych. Podczas zwiedzania świątyń, muzeów i miejsc kultu wymagane jest odpowiednie zachowanie. Wskazane jest dostosowanie stroju (spodnie i spódnice). Zbyt swobodny strój kobiety może powodować niepożądane reakcje. Zalecamy wygodne obuwie, dostosowane do warunków panujących na trasie zwiedzania. Podczas nabożeństw kościoły i meczety można zwiedzać jedynie z zewnątrz. Publiczne okazywanie uczuć uchodzi w Egipcie za nieprzyzwoite.

RAMADAN
Muzułmański miesiąc postu. Jest świętem ruchomym, którego daty wyznacza przyjęty w religii muzułmańskiej kalendarz księżycowy. W tym czasie dobrze jest wykazywać większą wyrozumiałość w stosunku do obchodzącej ramadan obsługi hotelu i nieafiszowanie się ze spożywaniem posiłków i napojów w miejscach publicznych.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA OCHRONNE
W Egipcie nie występują zagrożenia sanitarne i nie ma obowiązku szczepień ochronnych. W przypadku wątpliwości dotyczących zagrożeń epidemiologicznych zalecamy sprawdzenie informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.gov.pl) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gos.gov.pl). Przebywającym w Egipcie zalecane jest przestrzeganie podwyższonych zasad higieny: częste mycie rąk, picie wody butelkowanej, dokładne mycie warzyw i owoców. Służba zdrowia jest na dobrym poziomie i jest ogólnodostępna. W strefach turystycznych oraz w większych hotelach do dyspozycji turystów są lekarze dyżurni, z którymi można skonsultować się w razie potrzeby. W pobliżu stref turystycznych znajdują się również apteki, prowadzone przez wykwalifikowanych farmaceutów. W cenie imprezy turystycznej zawarte jest podstawowe ubezpieczenie turystyczne. Mimo to zalecamy poszerzenie ubezpieczenia o dodatkowe warianty i jego zakres.
Ministerstwo Zdrowia Egiptu podjęło specjalne kroki zapobiegawcze w związku z ryzykiem koronawirusa. Osoby przylatujące do Egiptu oprócz tak jak dotychczas karty wstępu, zobowiązane są wypełnić dodatkowo kartę zdrowia. W karcie zawarte są pytania o takie symptomy jak podwyższona temperatura, kaszel, bóle głowy, gardła, osłabienie. Po opuszczeniu samolotu, każdy pasażer ma badaną temperaturę. Pomiar robiony jest termometrem na podczerwień przez pracownika delegowanego z Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowe procedury dotyczące higieny wprowadzone zostały również w hotelach. Jednym z nowym zachowań, ściśle przestrzeganym przez kierownictwo hoteli, jest unikanie podawania ręki podczas powitanie lub na pożegnanie

KATEGORYZACJA HOTELI
Kategorie hoteli i statków turystycznych, podane na stronie internetowej i w katalogach ETI, odpowiadają oficjalnej kategoryzacji lokalnej. Hotele są regularnie sprawdzane i poddawane ocenie przez oficjalne organy kontrolne.

WIFI W HOTELU
Dostępne jest bezpłatnie w lobby hotelu, jednak jego przepustowość uzależniona jest od ilości osób korzystających z łącza w tym samym momencie. Może to uniemożliwić pobieranie maili z dużymi załącznikami, odtwarzania plików video, w tym niektórych aplikacji takich jak You Tube, gry online oraz przeprowadzanie video- konferencji.
Hotele Red Sea oferują pełny dostęp do Internetu za dodatkową opłatą.

TELEFONY KOMÓRKOWE
Informacje odnośnie do opłat roamingowych oraz zasięgów sieci dostępne są u operatorów sieci.

JEDZENIE I PICIE
W krajach takich jak Egipt zalecane jest spożywanie potraw poddawanych obróbce cieplnej (gotowanych i smażonych). Woda ogólnodostępna nie spełnia wymagań jakościowych, dlatego stosowana jest tylko do mycia. W restauracjach hotelowych wymagany jest strój formalny (długie spodnie, spódnice/sukienki). Importowane napoje alkoholowe są w Egipcie drogie i z reguły dodatkowo płatne ( poza all inclusive). Ogólnodostępne w hotelach są wyłącznie tzw. alkohole lokalne.

TRANSPORT PUBLICZNY
W strefach turystycznych komunikacja publiczna jest dobrze rozwinięta. W miastach kursują taksówki i minibusy oferujące przejazdy w przystępnych cenach. ETI współpracuje wyłącznie z profesjonalnymi firmami transportowymi, dysponującymi nowoczesną flotą autokarów, w których ściśle przestrzegane są zasady dotyczące odpoczynku kierowców oraz bezpiecznej jazdy zgodnej z przepisami ruchu drogowego.

DODATKOWE KOSZTY/NAPIWKI
Ze względu na dość niski poziom zarobków w Egipcie napiwki odgrywają dla miejscowego personelu bardzo ważną rolę. Z reguły należy przeznaczyć na ten cel ok. 5-10% kwoty rachunku. Niepozostawienie napiwku uznawane jest powszechnie za niegrzeczność. Podczas rejsów po Nilu zwyczajowo zbierany jest napiwek dla całej załogi statku, również niemającej bezpośredniego kontaktu z podróżnymi. Podobna zasada dotyczy też kierowców autobusów podczas wycieczek fakultatywnych.

OGÓLNE INFORMACJE
Zarówno na statkach, jak i w hotelach napięcie elektryczne wynosi 110/220 V, europejskie wtyczki (płaska) są wystarczające. Może dochodzić do czasowych przerw w dostawie wody i prądu. Należy mieć na uwadze, że jakość usług, punktualność oraz ogólny standard hoteli nieco odbiegają od przyjętych standardów europejskich. Tereny zielone wokół hoteli podlewane są nieuzdatnioną wodą, co czasami może powodować nieprzyjemny zapach. Strefy turystyczne w Egipcie rozrastają się w dużym tempie, powstają nowe hotele i resorty, może to mieć wpływ na dostępność infrastruktury miejskiej i sąsiadującej z budową infrastruktury hotelowej. Powyższe wskazówki mają charakter informacyjny i w każdej chwili mogą ulec zmianie. Dlatego nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń czy reklamacji.

Ogólne Warunki Uczestnictwa