Ładuję ... ...
Świątynia Chnuma

W starej części Esny, dziewięć metrów poniżej obecnego poziomu miasta, jest sanktuarium boga Chnuma, władcy Nilu i wszystkich wód. Świątynia została zbudowana przez Ptolemeuszy i Rzymian, więc nie dziwi fakt, że rzymscy cesarze pojawiają się na tronie faraonów i wokół kompleksu świątynnego.
Budynek ma kształt pudełka, a jego gzymsy są pozłacane i ozdobione egzotycznymi kwiatami, motywami roślinnymi oraz hieroglifami na kartuszach.
Freski na suficie symbolizują kosmos, gdzie dostrzec można słońce, księżyc oraz gwiazdy. Oprócz Chnuma, na świątynnych płaskorzeźbach pojawiają się także inni bogowie z egipskiej mitologii.